Συνδιοργανώσαμε μία Φιλελεύθερη Ακαδημία με το ΚΕΦίΜ και το FNF Greece & Cyprus, εκπαιδεύοντας 25 νέους και νέες με ειδικούς σε πεδία όπως η Πολιτική Επικοινωνία και Social Media και Project Management.

Δεκ 23, 2022 | Δράσεις

Σε συνεργασία με το ΚΕΦίΜ και το FNF Greece & Cyprus καταφέραμε να διοργανώσουμε την σημαντικότερη φιλελεύθερη εκπαιδευτική πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα – τη φιλελεύθερη ακαδημία.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις φιλελεύθερες ιδέες, την πολιτική επικοινωνία, τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη σημασία της συμμετοχικότητας σε οργανισμούς νέων.

Το πρόγραμμα  είχε έντονο διαδραστικό χαρακτήρα, με τους συμμετέχοντες να συνεργάζονται ανά ομάδες για την υλοποίηση και την παρουσίαση των δικών τους ιδεών την τελευταία μέρα.