Διεξήγαμε έρευνα για να καταλάβουμε αν είναι μύθος η ισότητα των φύλων στα πανεπιστήμια.

Οκτ 7, 2022 | Δράσεις

Την έρευνα διεξήγαγε ένα τμήμα έρευνας των ΠΑΝΚΣ, οι Truberries, και το Lean in Network. 

Έλαβαν μέρος 1000 φοιτητές/τριες και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Free Thinking Zone.

Μία στις πέντε φοιτήτριες δηλώνει ότι γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου, ενώ το 16% των γυναικών και το 12% των ανδρών έχουν δεχθεί αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή τους.

Ένας στους πέντε (20%) φοιτητές και φοιτήτριες έχει βιώσει περιστατικά ανισότητας σε σχέση με το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τις γνωριμίες, τις πολιτικές πεποιθήσεις κ.ά. 

Το 16% των γυναικών και το 12% των ανδρών έχουν δεχθεί αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή τους, συχνά σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών («Τα μοβ μαλλιά και τα σκουλαρίκια δεν αρμόζουν σε φοιτήτριες ιατρικής», «Είσαι υπερβολικά μικρόσωμη για να αγορεύσεις»). 

Στην ερώτηση ποια εμπόδια επηρεάζουν τις σπουδές τους, άνδρες και γυναίκες ανέδειξαν την αδικία στην αξιολόγηση (σε ποσοστό 34% οι άνδρες, 30% οι γυναίκες), με τις γυναίκες να αναφέρουν επίσης σε υψηλό ποσοστό τις διακρίσεις λόγω φύλου (20%, έναντι 7% για τους άνδρες), την κριτική ότι το αντικείμενό τους δεν ταιριάζει με το φύλο τους (18% έναντι 4% για τους άνδρες). 

Το δεύτερο σημαντικότερο εμπόδιο στις σπουδές τους για τους άνδρες είναι η βία στο πανεπιστήμιο (25% έναντι 16% για τις γυναίκες). Πάντως, σε ποσοστό 35% οι άνδρες δεν συμφωνούν ότι υπάρχει ανισότητα εις βάρος των γυναικών στο πανεπιστήμιο.